maandag 22 december 2008

Eindejaarstijd = lijstjestijd

De beste cd's, boeken, voorstellingen, groepen, ... lijstjes stel ik nog even of misschien wel voor eeuwig uit, maar voor de onderstaande lijst wilde ik wel even tijd maken.
Ik vond ze zowel op de blog van de Controletoren als op die van Lilith, dus dat moet wel betekenen dat het een ongelooflijk hippe lijst is.
Een lijst waardoor U Janina langs vanbinnen en vanbuiten zal leren kennen. En wie wil dat nu niet!

Vette toestanden heb ik als gedaan. Triestig magere (nog) niet.

1. Started your own blog. Tenzij dit alles een zinsbegoocheling is.
2. Slept under the stars. We waren op reis met een gehuurd mini-busje. We hadden een klapband. We vonden geen plaats om de tent op te zetten. Het busje regende ongelooflijk in. En het busje was te krap om 8 man te slapen te leggen. Dus werd er, toen de regen over was en de grond ietwat opgedroogd, onder de blote hemel geslapen, met zicht op een reusachtig groen dal.
3. Played in a band. Maar ik droom er wel van. Ik heb dan een glitterpak aan, terwijl ik wild dansend tusen het vuurwerk mijn duizenden fans begroet.
4. Visited Hawaii.
5. Watched a meteor shower.
6. Given more than you can afford to charity. En vooral meer dan ik wilde. Aan Greenpeace. Terwijl ik daar enkel een vakantiebaantje wou versieren. Want Greenpeace allemaal goed en wel, maar pff goh weetwel.
7. Been to Disneyland. In Parijs. Ik herinner me vooral een soort warme patat die we aten en het feit dat mijn neefje al bang was in de theekopjes. Heldhaftig!
8. Climbed a mountain. Met mijn korte broek in de eeuwige sneeuw. En met een soort ontplofte benen tot gevolg.
9. Held a praying mantis. Een wat?
10. Sang a solo. In Berlijn, in café Samir, achter de piano. Ik werd begeleid op glazen, bestek, tamboerijn en taloor. Werkelijk oorstrelend.
11. Bungee jumped. Zot!
12. Visited Paris. En niet alleen de provincie Disneyland.
13. Watched a lightning storm at sea. Ja, maar waarschijnlijk spijtig genoeg in de Belgische zomer, overdag, terwijl ik gepland had een hele week te slapen op het strand.
14. Taught yourself an art from scratch. Als punniken ook meetelt? Of gaan we de cultuursnob uithangen en dat niet als kunst betitelen?
15. Adopted a child. Ha, daar schrikt U wel even van he! U moet het dan wel interpreteren als reeds 8 jaar samenwonen met, telkens een andere, buitenlandse student. Hoewel ook dat "samenwonen" de laatste twee jaar wat mag genuanceerd worden. Het is nu eerder een weekendactiviteit.
16. Had food poisoning. Van Jasmijnthee. Enfin, na het drinken van 3 liter ervan keerde mijn maag zich voor enkele dagen om.
17. Walked to the top of the Statue of Liberty.
18. Grown your own vegetables. Waterkers in een eierschaal met watten in. En dat al op 5-jarige leeftijd!
19. Seen the Mona Lisa in France
20. Slept on an overnight train
21. Had a pillow fight
22. Hitch hiked. Ik had de bus gemist en ging op die manier ook de les missen. Ik en de andere vrouwelijke busmisser waren eigenlijk allebei te bang om te liften, maar soit, toch even dat duimpje opsteken. En verdorie, de tweede wagen stopte al. 8 minuten later stonden we daar waar we anders pas na 30 minuten zijn. En hadden we allebei het oude-wijven-handvatje bovenaan de wagen zowat platgenepen. Ik ga het nooit meer doen mama, beloofd.
23. Taken a sick day when you’re not ill. Ze noemen dat ook een thesisjaar.
24. Built a snow fort.
25. Held a lamb.
26. Gone skinny dipping. Hoe onkuis en al.
27. Run a Marathon. Vorige week liep ik 5 meter naar de trein en ik moest al 15 minuten bekomen. Laten we die marathon dus nog even uitstellen, als dat mag.
28. Ridden in a gondola in Venice. Ik ben er wel al geweest, waarbij één van de reiscompagnons zich afvroeg wat iedereen toch altijd loopt te stoefen over Venetië, een ondergelopen gehucht met wat afgebladerde krotten. Tiens, zo had ik het niet gezien.
29. Seen a total eclipse. Of the heart. Ha. ha. ha.
30. Watched a sunrise or sunset. Op de Vlasmarkt natuurlijk. Beste viewpoint ever.
31. Hit a home run
32. Been on a cruise. In een kajak in de Ardennen. Helemaal eenzaam en afgedreven en in paniek en dat meer dan 20 km lang. Dolletjes!
33. Seen Niagara Falls in person
34. Visited the birthplace of your ancestors. Mijn ancestors zijn bij mijn weten allemaal verrezen uit de Vlaamsche Klei, een materie waar ik me hele dagen doorheen wroet.
35. Seen an Amish community.
36. Taught yourself a new language. Ik doe een poging tot het West-Vlaams, maar dan enkel begrijpend en enkel uit noodzaak. Voor het esthetisch genot zou ik het nu niet meteen doen. Maar wel om iets te kunnen maken van vriendin E die zegt "Eziejehienietdakmejeune?".
37. Had enough money to be truly satisfied. Ik heb eigenlijk nog weinig of geen geld. Maar wat zou het. Ik laat gewoon de anderen voor mij betalen.
38. Seen the Leaning Tower of Pisa in person
39. Gone rock climbing. Op de klimmuur. Op een halve meter hoogte dacht ik al overdreven risico's te nemen en smeekte ik om alstublieft uit deze onverantwoorde situatie gered te worden.
40. Seen Michelangelos David. Op mijn examen kunstgeschiedenis. Dan leert een mens meer dan 500 kunstwerken met al hun gegevens uit het hoofd en krijgt hij dit. Echt de moeite waard, al die uren en dagen studeren.
41. Sung karaoke. Maar het antwoord is een beetje gelijkaardig als het antwoord op 3 (glitters - vuurwerk - iedereen die op zijn knietjes zit voor mij).
42. Seen Old Faithful geyser erupt.
43. Bought a stranger a meal at a restaurant. Neenee, ik laat iedereen voor mij betalen he, niet omgekeerd!
44. Visited Africa.
45. Walked on a beach by moonlight. Zou deze lijst gebaseerd zijn op de lijst van meest frequente thema's binnen een romantsiche komedie?
46. Been transported in an ambulance. En ook eens in een selfmade ambulance, met alle zetels plat in de wagen en een matras waar ik zieltogend op neergevlijd lag.
47. Had your portrait painted. In een café te Brussel, door diezelfde vriendin E. Ik zie er blijkbaar wel uit als een oude, verrimpelde vrouw. En ook eens in een café in Gent, ook door een vriendin. Tiens, eigenlijk vertoonden die tekeningen veel gelijkenissen. Moet ik mij zorgen beginnen maken?
48. Gone deep sea fishing. Telt vissen in een meer in de Ardennen ook? Of in een gracht, dat heb ik ook nog gedaan. Iedereen lacht mij nog altijd uit om de immense plastic zak die ik meehad om mijn buit in te steken. Ja, ik ging die gracht eens leegvissen.
49. Seen the Sistine Chapel in person. Ik vond eigenlijk dat dat nog tamelijk tegenviel. Vooral omdat je er niet mag fotograferen, praten, fluisteren of ademen.
50. Been to the top of the Eiffel Tower in Paris.
51. Gone scuba diving or snorkeling. Ik had ooit eens een snorkel aan maar was vergeten dat die buis maar dertig centimeter lang was, waardoor ik bijna de "water-in-de-longen-dood" stierf.
52. Kissed in the rain. Eén punt extra voor wie zegt op welke romantische komedie deze is gebaseerd.
53. Played in the mud. Een vast onderdeel van elk Belgisch festival.
54. Gone to a drive-in theater. Bestaat dat hier eigenlijk?
55. Been in a movie. A new star was born. Janina was de maffiabaas. Ze kon wel niet rap genoeg lopen, waardoor ze na 2 minuten al werd opgepakt door de polietsie. Een glansrol, waarlijk.
56. Visited the Great Wall of China. All walls are great if the roof doesn't fall, zou ik zo zeggen, in navolging van Björk.
57. Started a business. Maar ik ga dat doen hoor. Zeker. En ik ga stinkend rijk worden. Ik volgde er alvast de juiste studies. "The philosophy Business", als dat niet klinkt als een gat in de markt.
58. Taken a martial arts class. Neen, dat zou mijn dood betekenen, al van bij de eerste les. Zonde van dat inschrijvingsgeld.
59. Visited Russia.
60. Served at a soup kitchen. En toen moest ik de soep op een kar zetten en in de lift duwen en toen bleef de kar haperen aan het drempeltje voor de lift.
61. Sold Girl Scout Cookies. Ik mocht niet bij de jeugdbeweging, een zwaar trauma. Maar als ik eens overlees hoe heldhaftig ik eigenlijk ben, zie ik in dat dat misschien best was...
62. Gone whale watching. Neen, dat zit niet in onze vijver.
63. Got flowers for no reason. Zelfs geen reden is een reden, waar. Welke debielen hebben die lijst hier eigenlijk opgesteld.
64. Donated blood, platelets or plasma. Aan mezelf. Geen betere ontvanger dan die.
65. Gone sky diving. Ik kan nog niet diven in het zwembad, laat staan in de lucht. Hoewel het daar misschien minder pijn doet als je op je buik valt.
66. Visited a Nazi Concentration Camp.
67. Bounced a check.
68. Flown in a helicopter.
69. Saved a favorite childhood toy. Vraag me niet wat, maar anders lijk ik zo een anti-kind-boef die opzettelijk de beertjes en tutjes afpak van onschuldige kindjes. Ik zal heus wel al eens een kindje blij hebben gemaakt. Toch?
70. Visited the Lincoln Memorial
71. Eaten Caviar. Ok, ik geef toe, van die namaakeitjes van twee euro uit den Delhaize.
72. Pieced a quilt. Dat is voor een later stadium in mijn crea-evolutie. Wanneer ik oud en grijs ben en quilts de max vind om over de hoofdleuning van de zetel te leggen.
73. Stood in Times Square.
74. Toured the Everglades.
75. Been fired from a job. Ik heb altijd al de volle maand op dezelfde post gewerkt. Als studenterjobber, welteverstaan.
76. Seen the Changing of the Guards in London. Aha! Maar daar komt binnen exact 4 dagen verandering in!
77. Broken a bone. Neen, maar wel iets waarvan ik dacht dat het niet kon breken, zijnde mijn hersenen. Ik meen het. Het houdt verband met die ambulance-vraag.
78. Been on a speeding motorcycle. Toen ik 3 was. En de moto stil stond. Voor de foto.
79. Seen the Grand Canyon in person
80. Published a book. Als mijn thesis geen boek is, dan is niets een boek. Wat zeg ik, het is een bestseller! Zo vlot leesbaar!
81. Visited the Vatican.
82. Bought a brand new car. Ik denk dat ik beter eerst eens werk maak van dat rijbewijs.
83. Walked in Jerusalem.
84. Had your picture in the newspaper. Nu ja, in een cultureel boekje. Maar wel op de cover! Met een foto-shoot en al. Vooral mijn nek was nogal opvallend in beeld. Voor de rest staarde ik zo wat verteerd door Weltschmertz, zoals het een cultuurliefhebben behoort, in het ijle. Toppie.
85. Read the entire Bible.
86. Visited the White House.
87. Killed and prepared an animal for eating. Meer bepaald die vis die ik ving in het meer in de Ardennen. En kippen pluimen deed ik helaas ook al. Eén pluim per keer, de adem inhoudend en dromend van de heerlijke coq au vin die zou voortkomen uit deze wansmakelijke taak.
88. Had chickenpox.
89. Saved someone’s life. Maar wel hebben al velen het mijne gered.
90. Sat on a jury. Als kindje, in een jury voor kindjesboeken.
91. Met someone famous.
92. Joined a book club. Die jury van vraag 90 was zo saai dat ik het wel had gehad.
93. Lost a loved one.
94. Had a baby.
95. Seen the Alamo in person
96. Swam in the Great Salt Lake
97. Been involved in a law suit.
98. Owned a cell phone. Fieoew, ik was al bang dat ik niets meer ging kunnen aanduiden en bijgevolg een ongelooflijke loser zou zijn.
99. Been stung by a bee. Het was iets met ice tea en een bij die in m'n keel prikte. Maar ha, aan de buitenkant, de sukkel van een bij! Wat een mislukte moordpoging.
100. Read an entire book in one day. Elke week. De reclameboekskes.

Amai, wat een lange blogpost. Ik ben er zowat de hele dag aan bezig geweest, telkens als tussendoortje wanneer het samenvatten me even beu was. En ik het samenvatten.

Maar ach, zo duurt Uw middagpauze-lectuurmoment ook eens wat langer.

11 opmerkingen:

elke zei

Four weddings and a funeral?

En punikken is zwaar onderschat, ik zeg het u! Een ware kunstvorm.

De Huisvrouw zei

Ik snap uw nr 69 niet.
Allee het gaat toch over saved as in 'bewaard' en niet 'gered' dus allee ja ik vat hem niet. Leg uit vrouw! ;)
Ah en waar vind ik deze lijst leeg, want als ik hem moet kopiëren en dan alles wissen enzovoorts enzovoorts, ge snapt dat dat veel te veel moeite zou zijn voor mij.

Janina Modaal zei

Huisvrouw, daar zegt U zoiets...
Ik nam de lijst over van de Controletoren en zij had het over een tut die ze had opgeraapt in een warenhuis.Ik ben haar blijkbaar gevolgd in die interpretatie zonder mij eens dieper te buigen over het Engels :o).
Wat het antwoord betreft op de meer waarschijnlijke betekenis van 69: Ik kan me geen favoriet kinderspeeltje van mezelf herinneren dat met mezelf is vergroeid.

En lege lijst: helaas. Die heb ik ook niet gevonden.
Dat wordt een avondje selecteren en klikken en knippen en plakken.

Maar laat U niet ontmoedigen, ik ben benieuwd naar Uw antwoorden!

lisette zei

Whoohh dat is nog even iets om te lezen.. Vandaag haast maar met kerst alle tijd dus dan ga ik er eens voor zitten! Leuk!
Voor nu... een hele fijne kerstavond en hele fijne, warme kerstdagen! Geniet er lekker van!

Ankelien zei

25. I've held a lamb!! I've held a lamb!!
En zelfs al meer dan één.. ha! Wat zeg je daar van? ;o)

Frank D'hanis zei

Jij hebt godverdomme al veel dingen gedaan Janina, ik wou dat ik zo ondernemend kon zijn! Maar de eindejaarskou drukt zo op mijn botten. Leefde ik maar in de Gazastrook, daar is het heet.

Janina Modaal zei

@ Ankelien: Ik heb wel al een katje vastgehouden, maakt dat geen indruk?
Heb jij misschien stiekem een schapenboerderijtje in je achtertuin?

Janina Modaal zei

@Frank: Moest je alle activiteiten even vrij interpreteren als ik deed, dan had je vast nog meer gedaan dan ik!
Misschien zien we elkaar morgenavond? Dan kunnen we de winterkou uit je verkleumde botten dansen.

Ankelien zei

Katjes zijn voor mietjes ;o)

Jaja.. wij hebben kippen, 2 schapen én een ezel. Niet gezeverd.

Dikke nieuwjaarszoen

Anoniem zei

First оff I ωoulԁ liκe to saу еxcellеnt blοg!
I had a quiсκ queѕtiοn that I'd like to ask if you do not mind. I was curious to find out how you center yourself and clear your mind before writing. I have had a difficult time clearing my mind in getting my ideas out. I truly do take pleasure in writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are lost just trying to figure out how to begin. Any ideas or hints? Cheers!

My blog post: Hd Box Deals For Existing

Anoniem zei

Just want tо say your artiсle is as astoundіng.

Thе clarity in your submit is simply excеllent and that i can thіnk you aгe a professional іn this ѕubјect.

Well together wіth yоur pеrmission
let me to grasр your RSS feed to stay up to
date with drawing close pοѕt.
Thanκs a milliοn anԁ plеase сaгry οn
the enϳoyable worκ.

my blog: dreambox 7025